Weerstand bij Trauma Informed opvoeden

Meest voorkomende weerstand tegen het Trauma Informed gedachtengoed en zorg bij de opvoeding van kinderen. Begrijpelijk vanuit ons reguliere, culturele perspectief:

 • W:  We moeten strikte consequenties hebben voor gedrag om chaos te voorkomen
  TI:  Begrijpen dat gedrag aanpassing is vanuit een gevoel van onveiligheid

 • W: Het is niet de realiteit van de wereld om lief te zijn voor kinderen, ze moeten gehard worden zodat ze de wereld straks aankunnen
  TI: Wat zorgt voor verzachting in de echte wereld? Zachtheid en niet overlevingsgedrag, aangezien dat altijd oppositioneel overlevingsgedrag bij de ander zal oproepen.

 • W: Kinderen moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag
  TI: Als een kind beschaamd wordt voor de wijze van overleven, wordt een kind alleen verder in overleving gedrukt en is verantwoordelijkheid nemen nog meer onmogelijk

 • W: Dit trauma-gedoe is gewoon een excuus voor slecht gedrag
  TI: Je kan gedrag begrijpen zonder het goed te keuren. Begrijpen zorgt voor erkenning en erkenning zorgt voor veiligheid, dus zal het gedrag meeveranderen