In-person workshop Co-regulatie2023-05-05T19:42:12+00:00

In-person workshop Co-regulatie voor Coaches

Workshop coaches in regulatie bij angst, depressie, gedrag

Een live in-person workshop voor coaches die Trauma Informed willen gaan werken. In deze workshop gaan we naast theorie over trauma, het zenuwstelsel en toepassing van therapievormen vooral veel oefenen met elkaar. Hoe kan je veiligheid creëren vanuit jezelf en zo anderen helpen te reguleren?

Leer hoe je je cliënten veiligheid kunt laten ervaren door jouw eigen aanwezigheid. Jij kunt daarin van doorslaggevend belang zijn. Veiligheid als absoluut uitgangspunt voor succesvolle begeleiding van mensen. Je krijgt verschillende tools en technieken aangereikt die je kunt inzetten in je praktijk of in je baan.

Eerstvolgende workshop:

In-person in Den Haag: 10 en 17 juni van 9:30 tot 13:30 (met half uur pauze)
Online evaluatie: 24 juni van 10:00 tot 11:00

Prijs met certificaat van deelname:
299 euro (let op: incl. 21% btw)

 • In-person op locatie in Den Haag en online
 • Taal: Nederlands
 • Duur:  3 bijeenkomsten
 • Digitale handouts
 • Met certificaat van deelname
 • Na afronding 20% korting op de online Fundamenten training
 • Zelfstandigen hebben toegang tot een studie-ondersteuning van 50% korting op de Practitioner training

Trainer:
Nikki

Onderwerpen:

 • Ontstaan en manifestatie van trauma

 • Basiskennis neurobiologie
 • Zelfregulatie

 • Verbinding en co-regulatie

 • Internal Family Systems en Polyvagaal theorie en toepassing

* De workshop gaat door bij voldoende aanmeldingen. Er is uiteraard volledige restitutie in het geval van annulering

Waarom kiezen voor Trauma Informed werken?

De vraag naar Trauma Informed werken in de hulpverlening neemt een enorme vlucht. Als coach kan je hier een grote rol in spelen.Therapeuten hebben ook lange wachtlijsten en zouden mensen met minder zware problematiek graag door kunnen verwijzen naar Trauma Informed coaches, maar die zijn er helaas nog te weinig. Daarom deze training want wat mensen vooral zoeken is veiligheid en jij kan dat als coach bieden!

WANNEER HELP JE IEMAND ECHT? VAAK DENKEN WE DAT DOOR HEN TE VERTELLEN WAT ZE MOETEN DOEN. MAAR IS DAT WEL ZO? 

De praktijk leert van niet, wellicht even maar niet structureel. Maar waarom niet?

Het is niet dat mensen cognitief niet tot dezelfde oplossingen kunnen komen als die jij aandraagt, hoe goed je adviezen en ideeën ook zijn. Ze zijn er niet toe in staat omdat ze in overleving verkeren. Dit zorgt ervoor dat de prefrontale cortex die je probeert aan te spreken met de oplossingen zo goed als niet bereikbaar is en niet in contact staat met de rest van het systeem, zoals het emotionele brein en het zenuwstelsel.

WAT IS EEN STAAT VAN OVERLEVING?

Als je in overleving bent is je autonome zenuwstelsel zeer hoog afgesteld en zal er een fixatie zijn op signalering van gevaar. Iemand bevindt zich op dat moment in een totaal andere wereld, één van angst, vluchten, vechten en bevriezen. Het autonome zenuwstelsel kan geen veiligheid meer waarnemen omdat het in een hyperfocus zit op het voorkomen van gevaar.

Overleving is altijd sterker dan welke cognitieve gedachte dan ook, het is autonoom en reageert automatisch. Het uit zich in aanmaak van stress- en angsthormonen en beschermend gedrag. Dit proces voorkomt dat uitvoerende functies (doen, structureel denken, praten, analyseren etc) mee kunnen doen. Maar wat is dan de weg om mensen te helpen?

Het begint met ervoor te zorgen dat alle delen van het systeem van een mens weer zo optimaal mogelijk met elkaar in contact komen, geïntegreerd raken. We beginnen dan ook daar waar de overlevingsstaat begint: in het autonome zenuwstelsel. Het lichaam…

CO-REGULATIE

Als coach kan je iemand hierbij helpen door middel van co-regulatie; het bieden van een veilige ruimte waarbinnen de client de eigen overlevingsstaat kan (leren) reguleren. Het kan zelfs zijn dat jij als coach de eerste bent die hen interne veiligheid kan laten ervaren. Op dat moment zal de beleving van de wereld er ineens heel anders uitzien omdat de prefrontale cortex weer mee kan doen en stresshormonen zakken.

ZELFREGULATIE

Die co-regulatie begint met de mogelijkheid jezelf te reguleren, anders transporteer je je eigen reactiviteit op de ander en dat voelt voor zijn of haar zenuwstelsel niet veilig. Je bereikt dan ook geen co-regulatie, het kan zelfs averechts werken. Je client gaat juist verder in stress modus of zal in een co-dependent staat terecht komen. In beide gevallen zal dat wat je allemaal zegt niet aankomen.

ZELFONDERZOEK

Als er meer veiligheid binnen jouw relatie met je client is ontstaan, kan je je client helpen zelf tot meer begrip te komen van lichamelijke sensaties, emoties, triggers en gedrag. Daar zit de echte oplossing: dat cliënten vanuit veiligheid zichzelf anders gaan manifesteren en daar kan je ze op dat moment wellicht met voorstellen mee helpen. Maar alles begint met veiligheid!

* De workshop gaat door bij voldoende aanmeldingen. Er is uiteraard volledige restitutie in het geval van annulering

Voor wie is de studie-ondersteuning van 50% korting op de Practitioner training?2023-10-25T11:43:15+00:00

Om de Practitioner certificering beter bereikbaar te maken voor zelfstandigen in de hulpverlening, is er een mogelijkheid voor studie-ondersteuning. Als je ingeschreven staat als zelfstandige dan kan je onderstaande kortingscode toepassen tijdens het bestelproces. In sommige gevallen is het ook mogelijk als particulier in aanmerking te komen voor deze korting, stuur dan je motivatie naar hallo@traumainformedtraining.nl.

Kortingscode: ZELFTIP

Samen-werken aan verandering…

Wat kan ik straks met de certificering?2023-01-27T13:41:54+00:00

Het certificaat dat je behaalt na volledige, positieve afronding van de Trauma Informed Practitioner training laat zien dat je brede en diepe kennis hebt van zowel de TI wetenschap als de mogelijke toepassingen hiervan. Ook zal het jouw kijk op jezelf en je omgeving kunnen veranderen of verhelderen waardoor je je wellicht ook anders gaat manifesteren.

Het betekent verder dat je met deze kennis op geïnformeerd manier organisaties en bedrijven kunt adviseren over een andere, effectieve zienswijze binnen en buiten de organisatie. Op persoonlijk niveau en zakelijk niveau. Ook dat begint met zelfinzicht, wat je tijdens de training ook hebt kunnen ervaren. Een organisatie die Trauma Informed wil worden zal zo breed mogelijk betrokken moeten worden. Met jouw certificering kan je leidend zijn in die verandering, het overbrengen en implementeren ervan.

Als therapeut of coach kan je kenbaar maken dat je op één lijn zit met de wereldwijde definitie van Trauma Informed, dat je trauma kunt herkennen achter gedrag, kunt zien dat (ont)hechting hier een grote rol in speelt en een client met een meer lichamelijk visie naar zichzelf kan laten kijken. Ook leert het je voor jezelf te zorgen, te kunnen ‘unblenden’ van de staat van een ander zodat je aanschouwer wordt en daardoor maximaal aanwezig kan zijn.

Leidt de training op tot therapeut?2023-01-27T13:42:21+00:00

Daar kunnen we kort over zijn: nee. Deze trainingen leiden niet op tot therapeut, het geeft kennis, inzicht en wat zelfhulptools om de theorie beter te begrijpen. Het bespreken van therapieën in de trainingen heeft als doel een overzicht te krijgen van de mogelijkheden binnen Trauma Informed Care op het gebied van zorg.

Het geeft ook een beeld van hoe de theorie in klinische omgeving kan worden toegepast. We hopen dat het je prikkelt om wellicht verder te onderzoeken. De practitioner certificeringstraining geeft aan dat je kennis hebt van TIC, daarin kan adviseren en het vanuit jezelf kunt toepassen.

Omdat Trauma Informed echt een andere kijk op jezelf en de wereld is, kan het voor veel inzichten zorgen. Inzichten die meestal leiden tot anders functioneren en handelen. Die inzichten zijn van grote waarde voor organisaties en bedrijven. Het kan namelijk anders!

Kan ik de training doen als ik aan de medicatie ben?2023-01-27T12:25:51+00:00

In principe is medicatiegebruik geen probleem aangezien het hier om kennisoverdracht gaat. Het kan een overweging zijn om bij twijfel even te overleggen met je arts.

Kan ik een training doen terwijl ik in therapie ben?2023-01-27T12:42:46+00:00

Dat kan zeker omdat de training geen vervanging is van therapie, alhoewel het wel zelfhulptools meegeeft. Het is aan te raden wel eens met de therapeut te overleggen of deelname verstandig en/of helpend is.

Wat houdt het Centrum voor Trauma Informed Care (CTIC) in?2023-01-28T12:26:23+00:00

Het CTIC is opgezet met als doel mensen in het algemeen meer kennis aan te reiken over zichzelf, hun eigen biologie, op basis van moderne neurowetenschap en decennia aan experiëntiële kennis.

Nikki Nooteboom heeft zich jaren geleden uit noodzaak vastgebeten in het vinden van alternatieven voor reguliere geestelijke gezondheidszorg, na zeker 25 jaar te hebben rondgedoold in de reguliere zorg. Het heeft altijd als een vreemde, gedwongen waarheid gevoeld en ze verwachtten daar dingen die ze helemaal niet kon of helemaal geen oplossingen gaven.

De verbijstering was er al snel dat er naast de gepretendeerde ‘waarheid’ binnen de reguliere zorg een heel ander paradigma was dat al zeker 50 jaar bestond! Het trauma Informed gedachtengoed, filosofie en de reeds breed ontwikkelde toepassingen. Na de start als TI therapeut kreeg ze met hetzelfde ongeloof en boosheid te maken van cliënten; waarom wist ik dit niet, heb ik deze kennis nooit gekregen en heeft niemand me een keuze gegeven?!

Om deze reden is het CTIC ontstaan; Kennis en eigen ervaring geeft inzicht en meer leiding over jezelf en heeft invloed op de omgeving. Want trauma traumatiseert en dat geven we al eeuwen door.

Voor de toekomst is het doel van het CTIC o.a. een platform vormen voor kennis en mensen, maar ook meer diverse trainingen en cursussen aan te gaan bieden van verschillende experts, over verschillende onderwerpen. Maar uiteraard allemaal vanuit wetenschappelijke en experiëntiële basis. Het is ook niet de bedoeling dat het teveel in de ‘spirituele’ hoek gaat zitten, aangezien dat ook een manier van ‘spiritual bypassing’ kan zijn. De feiten zijn leidend, ook als ‘spiritualiteit’ wordt geïntegreerd.

Hoe kan Trauma Informed Care mij professioneel versterken?2023-01-27T13:49:18+00:00

Door het Trauma Informed paradigma toe te voegen aan je professionele kijk op werk en mensen, zal je meer inzicht krijgen in waarom mensen doen wat ze doen of waarom ze iets niet doen. Het zorgt er vooral voor dat je jezelf intern beter begrijpt en daardoor anders met mensen in contact kan staan en in die interactie tot andere en effectievere oplossingen kan komen.

Je zal gaan inzien waar jij uit overleving reageert om jezelf veilig te houden en welke invloed dat heeft op je omgeving. Er zal meer beleving van leiding zijn in jezelf en dus hoe je met je omgeving omgaat. Deze processen kan je hierdoor ook beter gaan herkennen in anderen; overleving, kwetsbaarheid. Hoe benader je gedrag als je weet dat het geworteld is in kwetsbaarheid?

Voor therapeuten en coaches is het zeer helpend om te leren hoe je beter bij jezelf kan blijven met cliënten en volledig aanwezig kan zijn. Je herkent behoeften zoals bijv “Ik moet de oplossing geven” meer als een reactie op je eigen drang je veilig te voelen door het ‘goed te doen’. Als je met je eigen overleving bezig bent kan je namelijk niet aanwezig zijn en dat zal je cliënt voelen.

Maar het zal ook inzicht en toevoeging geven omdat je je gaat realiseren dat eigenlijk alles in het lichaam begint en eindigt, dat denken, praten en doen vaak traumaresponses zijn en niet de weg naar oplossingen. Het geeft meer vertrouwen in jezelf en in dat de toegevoegde waarde allereerst de mate van veilige connectie met de client is en dat de client vooral zichzelf kan helpen met jouw ondersteuning.

Voor wie zijn de trainingen bedoeld?2023-01-27T13:29:01+00:00

Trauma Informed is dus voor iedereen die in contact staat met anderen; managers, ouders, therapeuten, coaches, leraren, openbaar dienstverleners zoals politie, maar ook advocaten en rechters enz. We zijn mensen en we hebben elkaar nodig en in plaats van nog maar meer afstand tot elkaar te creëren, kan het Trauma Informed gedachtengoed de afstand verkleinen. Als we beter snappen waardoor gedrag veroorzaakt wordt en wat zich binnen een menselijk systeem afspeelt, is er meer begrip maar vooral meer inzicht in hoe we anders met onszelf en anderen om kunnen gaan. Kennis is niet meer alleen voor ‘specialisten’.

Wat is Trauma Informed?2023-01-27T09:28:13+00:00

Trauma Informed kennis zorgt voor meer betrokkenheid van mensen bij hun eigen biologie en gezondheid. 

We verwachten nogal eens wat van onszelf en anderen, dat we sterk zijn, positief denken, ons niet aanstellen, doen wat er van ons ‘verwacht wordt’, de welbekende ‘shop onder je kont. Hierdoor is jezelf voelen en begrijpen lastig, zo niet onmogelijk. 

Trauma Informed kennis en toepassing zorgt voor meer inzicht in jezelf, in je lijf, in je brein; waarom je doet wat je doet en niet doet en voelt. Het geeft ook laagdrempelige toepassingen die je zelf kunt toepassen omdat je steeds meer gaat begrijpen wat je nou eigenlijk nodig hebt.

Gedeeld begrip van trauma > Identificatie van trauma > bewustzijn van impact van trauma

Wat is het platform waar ik de training op bekijk?2023-03-08T17:57:11+00:00

Voor de daadwerkelijke uitvoering van de online training hebben we gekozen voor Skillba, een volledig Nederlands bedrijf.

Welke betaalmethoden zijn er?2023-03-25T18:30:47+00:00

Je betaalt op de website van het leerplatform Skillba via een veilige verbinding van Mollie.

Betaalmethoden:

 • IDeal
 • Bancontact
 • Creditcard
Ga naar de bovenkant