In principe is medicatiegebruik geen probleem aangezien het hier om kennisoverdracht gaat. Het kan een overweging zijn om bij twijfel even te overleggen met je arts.