De mensen die hun kennis en ervaring met je delen

De Trainers

*De trainingen zijn grotendeels in het Nederlands,
sommige bijdragen in het Engels

Anna Vincentz IFS therapeut Ney Danish Parenting

Anna Vincentz (DK)

New Danish Parenting & IFS

Anna Vincentz is een Deens gecertificeerde gezinstherapeut MPF en een Level 3 IFS-therapeut.

Ze is gespecialiseerd in hechting, hechtingstrauma en het werken met het zenuwstelsel in IFS-therapie.

Anna werkt voornamelijk met ouders, therapeuten en beoefenaars en helpt hen (opnieuw) de veilige innerlijke gehechtheid te creëren die niet altijd tot stand is gekomen in de kindertijd en die hun aanwezigheid en relationele competentie in het heden nog steeds blokkeert, wat hun geluk, doel, ouderschap, carrière en hechte relaties.

Anna heeft de term New Danish Parenting samengesteld, waarin de principes van Deens ouderschap, hechtingstheorie en regulering van het zenuwstelsel, en Internal Family Systems (IFS)-therapie samenkomen. Deze maken allemaal deel uit van het nieuwe paradigma van ouderschap, leven en zijn.

Naast online en persoonlijk werken met individuele cliënten en koppels, schrijft Anna artikelen over therapie en genezing (https://medium.com/@annavincentz) en is ze de maker en co-host van de podcast “Parenting from the Inside with Anna en Joel” (https://anchor.fm/parenting-from-the-inside).

Lees meer over Anna Vincentz op haar website https://annavincentz.dk/about-me

Jamie Tanner (VS)

Trauma Informed Care Farming

Oprichter/CEO Simple Sparrow Care Farm, Hutto TX
Gewijd predikant en theoloog in residentie bij Restore Church, Austin TX

Jamie is een gepensioneerde gevechtsverpleegster in het Amerikaanse leger, moeder van vier kinderen en getrouwd met Eric Tanner. In 2017 richtte ze Simple Sparrow op, een zorgboerderij in Centraal Texas die alle leeftijden, achtergronden en capaciteiten leert hoe ze voor land, tuinen en dieren moeten zorgen met de missie Learn+Grow+Heal.

Ze behaalde haar master aan het Dallas Theological Seminary en keerde terug om een DEdMin af te ronden. Haar proefschrift en onderzoek is een trainingsprogramma voor de ontwikkeling en evaluatie van het Simple Sparrow model, dat spirituele zorg en trauma-geïnformeerde zorg combineert.

Het doel is om meer zorgboeren toe te rusten en te ondersteunen die spirituele en/of trauma-geïnformeerde zorg voor hun eigen organisatie willen bieden.
Bij Simple Sparrow Care Farm blijft Jamie zorgboerderij-programma’s en onderzoeken ontwikkelen en resultaten evalueren. Ze geeft ook pastorale zorg in haar gemeenschap en leest graag buiten met vrienden.

www.simplesparrow.farm

Jamie Tanner, trauma informed care farm, simple sparrow

Janneke van Wees (NL)

Trauma Informed Yoga

Oprichtster van Yoga Ginneken en werkzaam als Yogadocent. Als kind heb ik altijd gedanst. Door te dansen kon ik mijn emoties kwijt. Altijd danste ik voor mijzelf. Het was mijn uitlaatklep en manier van praten. Dansen komt van binnenuit. Het is een gevoel dat je de ruimte geeft er te zijn. Door de adem, rust en acceptatie uit de yoga toe te voegen leerde ik mij nog meer bewust te zijn van mijn lichaam. Maar ook de ruimte daarbuiten.

Door ingrijpende gebeurtenissen kon ik op een dag niets meer voelen. Ik voelde me lamgeslagen en als verdoofd. Met behulp van meditatie, klank, tai chi, yoga, dans en vele watervallen aan tranen, leerde ik mijn lichaam zuiveren. Ontdoen van pijn en verdriet die vele malen verder gingen dan enkel de ingrijpende gebeurtenissen.

Yoga leert mij elke dag opnieuw verantwoordelijkheid en regie te nemen over het leven. Mijn leven. Het leert mij te verstillen en verbinding te maken met al het moois wat er ondanks alles altijd is. Wanneer ik binnen ben is er niets en alles tegelijkertijd.

Graag geef ik intuïtief les. Soms uitdagend en krachtig, dan weer zacht en mild. Geen enkele les is hetzelfde, omdat geen enkel moment dat is. Een golvende beweging waarop je liefdevol mag meedeinen. Ik zie je graag bij Yoga Ginneken.

www.yogaginneken.nl

Jeanne Estourgie-Roefs (NL)

Somatic Experiencing

Die nieuwsgierigheid naar de mens is bij mij een aantal jaren geleden ontstaan en heeft mij steeds weer gemotiveerd om tot in de kern te willen weten hoe wij als sociale wezens in elkaar zitten. Ik heb mij verdiept in ons denken, onze emoties, ons lichaam, onze energie, ons zenuwstelsel en onze beschermingspatronen. Naast dat ik er veel plezier in had om al die kennis op te doen, heb ik er zelf ook steeds veel baat bij gehad. Dat gaf een soort van dubbele motivatie om ermee door te gaan.

In de loop der tijd is de focus steeds meer komen te liggen op het begeleiden bij en doorbreken van stagnatie. Zoals bij burn-out, angst en trauma. Dit ontwikkelingsproces van stagnatie naar groei, verandering en transformatie, is dan ook de basis van mijn werk als Kerncoach.

Om dit te kunnen doen, heb ik mij uitvoerig verdiept en geschoold. Zowel in de psychologie, stress, trauma en de neurowetenschappen. Als in leiderschap, veranderkunde, groepsdynamica en systemisch werken. Na mijn HBO opleiding voor Psychosociaal Therapeut, heb ik diverse aanvullende opleidingen gevolgd: Emotie Coach, IFS Practitioner level 1 en 2 (transformatieve psychotherapie), SE Practitioner level 1 en 2 (lichaamsgerichte traumatherapie), Mind Eye Practitioner (mind-eye reset), Brain & Mind Practitioner, Adem Coach,  Innerscore Non-verbale micro-analyse, Trauma Essentials, Teamcoaching, Geweldloze Communicatie en Deep Democracy.

www.kerncoach.nu

Klaas van Leggelo (NL)

Pre-verbale wereld van baby’s

Wat bij mensen innerlijk speelt en hoe zich dit openbaart, heeft Klaas altijd geboeid. Dat raakt aan authenticiteit en authenticiteit creëert pure ontmoeting; zijn missie. Als hoog-sensitief mens luistert hij met alle zintuigen, ook naar hetgeen voorbij ruimte en tijd wordt gecommuniceerd. Een cliënt: Klaas heeft een radar voor dingen die niet gezegd worden en er wel zijn.

Klaas ondersteunt mensen op hun zoektocht naar wie ze – in wezen – zijn. Zijn vrije, oordeel-loze geest blijkt de veilige haven waar cliënten zichzelf durven te zijn en hervinden. Met een mix van IFS, lichaamswerk, spiritualiteit en creatieve expressie als leidraad biedt hij professionele begeleiding voorbij trauma en zielspijn naar een vrijer, lichter leven.

Klaas’ stappen in het volgen van dat wat het leven hem toefluistert, vormen een meanderend pad van studies en interesses. Een pad wat hem soms heeft verrast, maar waarop hij nooit is verdwaald.

Milestones op dit pad: docent tekenen + gezondheidskunde; kunstgeschiedenis; NLP trainer & coach; systemisch werk; self-connection; holistisch en lichaamsgericht traumawerk; sensomotorische therapie; IFS; Somatic Experiencing; Polyvagal Theory; embryologie/embryosofie.

In zijn praktijk Sessies aan Zee, aan de Waddenzee in het Friese Zurich, ben je welkom voor workshops, training en individuele sessies.

www.sessiesaanzee.nl

Marti Smith (VS)

Psycho-Motorische Therapie

Ik ben een OTR / L en ben al bijna tien jaar praktiserend ergotherapeut in schoolsystemen, geboorte tot drie jaar en geriatrische revalidatie. Ik ben in 1996 afgestudeerd aan de Indiana University. Mijn specialiteiten zijn autisme, handschrift en het bieden van creatieve, kwaliteitsvolle zorg terwijl ik in demografische gebieden met lage inkomens werk.

Mijn passie is het creatief oplossen van problemen met minimale middelen. Mijn cursussen bieden ideeën om behandelsessies vernieuwend, interessant en leuk te houden. Ik heb samen met Ann Ferguson, OI, MS een handschrifthandboek geschreven met de titel “Handschrifthelpers” en heb een dvd geproduceerd over het maken van adaptief schakelspeelgoed, “Overschakelen naar toegankelijkheid”.

Ik heb een how-to-boek gepubliceerd over het maken van goedkope revalidatieapparatuur met PVC genaamd “PVC voor revalidatieprofessionals”. Ik ben een nationale spreker sinds 2002 en ik dank talloze aanwezigen voor veel van de ideeën waarnaar ik in mijn cursussen verwijs. Mijn huidige workshops omvatten “Hints voor vreselijk handschrift”, “OT en PT met een klein budget” en “Kalmerende strategieën voor autisme”.

Mijn laatste boek heet: The Connected Therapist: Relating Through the Senses

Nikki Nooteboom (NL)

Hoofdtrainer, IFS, ontwikkeling, Trauma Informed. Gecertificeerd in Traumatic Stress Studies bij de Trauma Research Foundation (Van der Kolk)

Wat als…?

Wat als we naar mensen zouden kijken door Trauma Informed-ogen en de controle over andere mensen los zouden laten?

Dan zouden we overleving zien in gedrag in plaats van ziekte. We zouden mensen de leiding en ondersteuning kunnen geven om zichzelf te ‘repareren’ in plaats van te vertellen wat er met hen aan de hand is en wat ze moeten ‘doen’. We zouden vertrouwen op de biologie van zowel de mens als haar omgeving om zichzelf te genezen als we het de aandacht geven die het nodig heeft. We zouden ons met elkaar verbinden in plaats van te streven naar individuele overleving.

Een aantal jaar geleden klapte mijn leven eindelijk uit elkaar. Ik kon het niet meer bijeen houden. Mijn zoektocht begon en vond het niet in de reguliere zorg, dat wist ik al 25 jaar; daar begrijp ik mezelf niet. Studeren in het buitenland (online vooral), in de VS therapie gevolgd, alles wat ik leerde paste (en pas) ik op mezelf toe. Ik leer en ervaar het een en dat zorgde weer voor nieuwe vragen en nieuwe studies. Boeken, heel veel boeken, maar alles ervaar ik zelf. Zo heb ik me omgeschoold van professioneel fotograaf naar therapeut.

Nu help ik mensen in mijn praktijk met de Trauma Informed kijk op mensen en therapieën en tools die echt effectief zijn en zorgen voor autonomie van iedereen. Ik pas mij aan op mijn clienten, niet andersom. Zij hoeven niet in mijn trucje te passen, ik zorg dat ik leer wat zij nodig hebben.

www.traumatherapeut.eu

Susan Brown (VS)

EMDR, gespecialiseerd in verslaving

Susan is een Licensed Clinical Social Worker (LCSW) en Board Certified Diplomate in San Diego. Zij heeft sinds 1987 een privépraktijk in La Mesa, Californië. Ze sta bekend om een no-nonsense, to-the-heart-of-the-matter aanpak. Dit betekent dat ze de neiging heeft om direct te zijn en een lang geoefend vermogen heeft om snel tot de kern van een probleem door te dringen. Het scheiden van kritieke kwesties van de irrelevante kan tijd en geld besparen.

Haar werk als counselor is gebaseerd op de veronderstelling dat een goed karakter, verantwoordelijkheid, gezonde relaties en evenwicht een basis vormen voor een bevredigend, zinvol leven.

Specialiteiten zijn trauma, PTSS, middelenmisbruik, verslavingen en gedragscompulsies (pornografie, gokken, dwangmatig eten, winkelen, etc.), depressie, angst, verdriet en verlies.Ik heb me gespecialiseerd in de integratie van EMDR-therapie en IFS (Internal Family Systems) grondslagen en procedures voor de hulp aan deze uitdagende populatie.

https://www.susanbrownlcsw.com

Susan Brown Social worker EMDR addiction IFS Trauma Informed

Thekla van Middendorp (NL)

Polyvagaal Theorie en toepassing

Thekla is een psychosociaal therapeut die mensen helpt vertrouwen te hebben in hun eigen kracht. Ze begeleidt in haar therapiepraktijk in Driebergen cliënten met een grote variëteit aan hulpvragen. Onder meer mensen met angsten, somberte, emotieregulatieproblemen, burnout, relatieproblemen en opvoedingsvragen weten de weg naar haar praktijk te vinden.

Thekla is bedrijfskundig opgeleid en heeft een aantal jaar in de commerciële dienstverlening en HR gewerkt. Daarna werkte ze 15 jaar als zelfstandig loopbaanadviseur en coach. Sinds 2011 is ze werkzaam als therapeut. Ze volgde de opleiding tot PRI therapeut en de intensieve leergang Polyvagaal theorie in de klinische praktijk bij Deb Dana van het Polyvagal Institute.

Tevens is ze gecertificeerd door Unyte-ILs om het Safe and Sound Protocol aan te bieden aan clienten. Thekla gelooft in een leven lang leren en blijf zich ontwikkelen in haar vak en als mens. Ze volgde recent onder meer scholing bij Janina Fisher (de levende erfenis van trauma transformeren), een driedaagse opleiding hechtingsgerichte gezinstherapie bij Villa Verbinding en begin 2023 is ze gestart met de jaaropleiding Provocatief Leiderschap bij ZoetZuur Kumpany. Ze leeft met haar man en twee honden in het bosrijke Doorn. Ze heeft twee studerende kinderen.

https://theklavanmiddendorp.nl

De Trainers

De mensen die hun kennis en ervaring met je delen

Anna Vincentz IFS therapeut Ney Danish Parenting

Anna Vincentz (DK)

New Danish Parenting & IFS

Anna Vincentz is een Deens gecertificeerde gezinstherapeut MPF en een Level 3 IFS-therapeut.

Ze is gespecialiseerd in hechting, hechtingstrauma en het werken met het zenuwstelsel in IFS-therapie.

Anna werkt voornamelijk met ouders, therapeuten en beoefenaars en helpt hen (opnieuw) de veilige innerlijke gehechtheid te creëren die niet altijd tot stand is gekomen in de kindertijd en die hun aanwezigheid en relationele competentie in het heden nog steeds blokkeert, wat hun geluk, doel, ouderschap, carrière en hechte relaties.

Anna heeft de term New Danish Parenting samengesteld, waarin de principes van Deens ouderschap, hechtingstheorie en regulering van het zenuwstelsel, en Internal Family Systems (IFS)-therapie samenkomen. Deze maken allemaal deel uit van het nieuwe paradigma van ouderschap, leven en zijn.

Naast online en persoonlijk werken met individuele cliënten en koppels, schrijft Anna artikelen over therapie en genezing (https://medium.com/@annavincentz) en is ze de maker en co-host van de podcast “Parenting from the Inside with Anna en Joel” (https://anchor.fm/parenting-from-the-inside).

Lees meer over Anna Vincentz op haar website https://annavincentz.dk/about-me

Jamie Tanner, trauma informed care farm, simple sparrow

Jamie Tanner (VS)

Trauma Informed Care Farming

Oprichter/CEO Simple Sparrow Care Farm, Hutto TX
Gewijd predikant en theoloog in residentie bij Restore Church, Austin TX

Jamie is een gepensioneerde gevechtsverpleegster in het Amerikaanse leger, moeder van vier kinderen en getrouwd met Eric Tanner. In 2017 richtte ze Simple Sparrow op, een zorgboerderij in Centraal Texas die alle leeftijden, achtergronden en capaciteiten leert hoe ze voor land, tuinen en dieren moeten zorgen met de missie Learn+Grow+Heal.

Ze behaalde haar master aan het Dallas Theological Seminary en keerde terug om een DEdMin af te ronden. Haar proefschrift en onderzoek is een trainingsprogramma voor de ontwikkeling en evaluatie van het Simple Sparrow model, dat spirituele zorg en trauma-geïnformeerde zorg combineert.

Het doel is om meer zorgboeren toe te rusten en te ondersteunen die spirituele en/of trauma-geïnformeerde zorg voor hun eigen organisatie willen bieden.
Bij Simple Sparrow Care Farm blijft Jamie zorgboerderij-programma’s en onderzoeken ontwikkelen en resultaten evalueren. Ze geeft ook pastorale zorg in haar gemeenschap en leest graag buiten met vrienden.

www.simplesparrow.farm

Janneke van Wees (NL)

Trauma Informed Yoga

Oprichtster van Yoga Ginneken en werkzaam als Yogadocent. Als kind heb ik altijd gedanst. Door te dansen kon ik mijn emoties kwijt. Altijd danste ik voor mijzelf. Het was mijn uitlaatklep en manier van praten. Dansen komt van binnenuit. Het is een gevoel dat je de ruimte geeft er te zijn. Door de adem, rust en acceptatie uit de yoga toe te voegen leerde ik mij nog meer bewust te zijn van mijn lichaam. Maar ook de ruimte daarbuiten.

Door ingrijpende gebeurtenissen kon ik op een dag niets meer voelen. Ik voelde me lamgeslagen en als verdoofd. Met behulp van meditatie, klank, tai chi, yoga, dans en vele watervallen aan tranen, leerde ik mijn lichaam zuiveren. Ontdoen van pijn en verdriet die vele malen verder gingen dan enkel de ingrijpende gebeurtenissen.

Yoga leert mij elke dag opnieuw verantwoordelijkheid en regie te nemen over het leven. Mijn leven. Het leert mij te verstillen en verbinding te maken met al het moois wat er ondanks alles altijd is. Wanneer ik binnen ben is er niets en alles tegelijkertijd.

Graag geef ik intuïtief les. Soms uitdagend en krachtig, dan weer zacht en mild. Geen enkele les is hetzelfde, omdat geen enkel moment dat is. Een golvende beweging waarop je liefdevol mag meedeinen. Ik zie je graag bij Yoga Ginneken.

www.yogaginneken.nl

Jeanne Estourgie-Roefs (NL)

Somatic Experiencing

Die nieuwsgierigheid naar de mens is bij mij een aantal jaren geleden ontstaan en heeft mij steeds weer gemotiveerd om tot in de kern te willen weten hoe wij als sociale wezens in elkaar zitten. Ik heb mij verdiept in ons denken, onze emoties, ons lichaam, onze energie, ons zenuwstelsel en onze beschermingspatronen. Naast dat ik er veel plezier in had om al die kennis op te doen, heb ik er zelf ook steeds veel baat bij gehad. Dat gaf een soort van dubbele motivatie om ermee door te gaan.

In de loop der tijd is de focus steeds meer komen te liggen op het begeleiden bij en doorbreken van stagnatie. Zoals bij burn-out, angst en trauma. Dit ontwikkelingsproces van stagnatie naar groei, verandering en transformatie, is dan ook de basis van mijn werk als Kerncoach.

Om dit te kunnen doen, heb ik mij uitvoerig verdiept en geschoold. Zowel in de psychologie, stress, trauma en de neurowetenschappen. Als in leiderschap, veranderkunde, groepsdynamica en systemisch werken. Na mijn HBO opleiding voor Psychosociaal Therapeut, heb ik diverse aanvullende opleidingen gevolgd: Emotie Coach, IFS Practitioner level 1 en 2 (transformatieve psychotherapie), SE Practitioner level 1 en 2 (lichaamsgerichte traumatherapie), Mind Eye Practitioner (mind-eye reset), Brain & Mind Practitioner, Adem Coach,  Innerscore Non-verbale micro-analyse, Trauma Essentials, Teamcoaching, Geweldloze Communicatie en Deep Democracy.

www.kerncoach.nu

Klaas van Leggelo (NL)

Pre-verbale wereld van baby’s

Wat bij mensen innerlijk speelt en hoe zich dit openbaart, heeft Klaas altijd geboeid. Dat raakt aan authenticiteit en authenticiteit creëert pure ontmoeting; zijn missie. Als hoog-sensitief mens luistert hij met alle zintuigen, ook naar hetgeen voorbij ruimte en tijd wordt gecommuniceerd. Een cliënt: Klaas heeft een radar voor dingen die niet gezegd worden en er wel zijn.

Klaas ondersteunt mensen op hun zoektocht naar wie ze – in wezen – zijn. Zijn vrije, oordeel-loze geest blijkt de veilige haven waar cliënten zichzelf durven te zijn en hervinden. Met een mix van IFS, lichaamswerk, spiritualiteit en creatieve expressie als leidraad biedt hij professionele begeleiding voorbij trauma en zielspijn naar een vrijer, lichter leven.

Klaas’ stappen in het volgen van dat wat het leven hem toefluistert, vormen een meanderend pad van studies en interesses. Een pad wat hem soms heeft verrast, maar waarop hij nooit is verdwaald.

Milestones op dit pad: docent tekenen + gezondheidskunde; kunstgeschiedenis; NLP trainer & coach; systemisch werk; self-connection; holistisch en lichaamsgericht traumawerk; sensomotorische therapie; IFS; Somatic Experiencing; Polyvagal Theory; embryologie/embryosofie.

In zijn praktijk Sessies aan Zee, aan de Waddenzee in het Friese Zurich, ben je welkom voor workshops, training en individuele sessies.

www.sessiesaanzee.nl

Marti Smith (VS)

Psycho-Motorische Therapie

Ik ben een OTR / L en ben al bijna tien jaar praktiserend ergotherapeut in schoolsystemen, geboorte tot drie jaar en geriatrische revalidatie. Ik ben in 1996 afgestudeerd aan de Indiana University. Mijn specialiteiten zijn autisme, handschrift en het bieden van creatieve, kwaliteitsvolle zorg terwijl ik in demografische gebieden met lage inkomens werk.

Mijn passie is het creatief oplossen van problemen met minimale middelen. Mijn cursussen bieden ideeën om behandelsessies vernieuwend, interessant en leuk te houden. Ik heb samen met Ann Ferguson, OI, MS een handschrifthandboek geschreven met de titel “Handschrifthelpers” en heb een dvd geproduceerd over het maken van adaptief schakelspeelgoed, “Overschakelen naar toegankelijkheid”.

Ik heb een how-to-boek gepubliceerd over het maken van goedkope revalidatieapparatuur met PVC genaamd “PVC voor revalidatieprofessionals”. Ik ben een nationale spreker sinds 2002 en ik dank talloze aanwezigen voor veel van de ideeën waarnaar ik in mijn cursussen verwijs. Mijn huidige workshops omvatten “Hints voor vreselijk handschrift”, “OT en PT met een klein budget” en “Kalmerende strategieën voor autisme”.

Mijn laatste boek heet: The Connected Therapist: Relating Through the Senses

Nikki Nooteboom (NL)

Hoofdtrainer, IFS, ontwikkeling, Trauma Informed. Gecertificeerd in Traumatic Stress Studies bij de Trauma Research Foundation (Van der Kolk)

Wat als…?

Wat als we naar mensen zouden kijken door Trauma Informed-ogen en de controle over andere mensen los zouden laten?

Dan zouden we overleving zien in gedrag in plaats van ziekte. We zouden mensen de leiding en ondersteuning kunnen geven om zichzelf te ‘repareren’ in plaats van te vertellen wat er met hen aan de hand is en wat ze moeten ‘doen’. We zouden vertrouwen op de biologie van zowel de mens als haar omgeving om zichzelf te genezen als we het de aandacht geven die het nodig heeft. We zouden ons met elkaar verbinden in plaats van te streven naar individuele overleving.

Een aantal jaar geleden klapte mijn leven eindelijk uit elkaar. Ik kon het niet meer bijeen houden. Mijn zoektocht begon en vond het niet in de reguliere zorg, dat wist ik al 25 jaar; daar begrijp ik mezelf niet. Studeren in het buitenland (online vooral), in de VS therapie gevolgd, alles wat ik leerde paste (en pas) ik op mezelf toe. Ik leer en ervaar het een en dat zorgde weer voor nieuwe vragen en nieuwe studies. Boeken, heel veel boeken, maar alles ervaar ik zelf. Zo heb ik me omgeschoold van professioneel fotograaf naar therapeut.

Nu help ik mensen in mijn praktijk met de Trauma Informed kijk op mensen en therapieën en tools die echt effectief zijn en zorgen voor autonomie van iedereen. Ik pas mij aan op mijn clienten, niet andersom. Zij hoeven niet in mijn trucje te passen, ik zorg dat ik leer wat zij nodig hebben.

Susan Brown Social worker EMDR addiction IFS Trauma Informed

Susan Brown (VS)

EMDR, gespecialiseerd in verslaving

Susan is een Licensed Clinical Social Worker (LCSW) en Board Certified Diplomate in San Diego. Zij heeft sinds 1987 een privépraktijk in La Mesa, Californië. Ze sta bekend om een no-nonsense, to-the-heart-of-the-matter aanpak. Dit betekent dat ze de neiging heeft om direct te zijn en een lang geoefend vermogen heeft om snel tot de kern van een probleem door te dringen. Het scheiden van kritieke kwesties van de irrelevante kan tijd en geld besparen.

Haar werk als counselor is gebaseerd op de veronderstelling dat een goed karakter, verantwoordelijkheid, gezonde relaties en evenwicht een basis vormen voor een bevredigend, zinvol leven.

Specialiteiten zijn trauma, PTSS, middelenmisbruik, verslavingen en gedragscompulsies (pornografie, gokken, dwangmatig eten, winkelen, etc.), depressie, angst, verdriet en verlies.Ik heb me gespecialiseerd in de integratie van EMDR-therapie en IFS (Internal Family Systems) grondslagen en procedures voor de hulp aan deze uitdagende populatie.

https://www.susanbrownlcsw.com

Thekla van Middendorp (NL)

Polyvagaal Theorie en toepassing

Thekla is een psychosociaal therapeut die mensen helpt vertrouwen te hebben in hun eigen kracht. Ze begeleidt in haar therapiepraktijk in Driebergen cliënten met een grote variëteit aan hulpvragen. Onder meer mensen met angsten, somberte, emotieregulatieproblemen, burnout, relatieproblemen en opvoedingsvragen weten de weg naar haar praktijk te vinden.

Thekla is bedrijfskundig opgeleid en heeft een aantal jaar in de commerciële dienstverlening en HR gewerkt. Daarna werkte ze 15 jaar als zelfstandig loopbaanadviseur en coach. Sinds 2011 is ze werkzaam als therapeut. Ze volgde de opleiding tot PRI therapeut en de intensieve leergang Polyvagaal theorie in de klinische praktijk bij Deb Dana van het Polyvagal Institute.

Tevens is ze gecertificeerd door Unyte-ILs om het Safe and Sound Protocol aan te bieden aan clienten. Thekla gelooft in een leven lang leren en blijf zich ontwikkelen in haar vak en als mens. Ze volgde recent onder meer scholing bij Janina Fisher (de levende erfenis van trauma transformeren), een driedaagse opleiding hechtingsgerichte gezinstherapie bij Villa Verbinding en begin 2023 is ze gestart met de jaaropleiding Provocatief Leiderschap bij ZoetZuur Kumpany. Ze leeft met haar man en twee honden in het bosrijke Doorn. Ze heeft twee studerende kinderen.

https://theklavanmiddendorp.nl